Aktualności

Składki na Fundusz Pracy i FGŚP

Pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tego urlopu.

Bony towarowe

Wartość bonów towarowych podlega opodatkowaniu  bez względu na źródło ich finansowania. Natomiast płatnik nie oskładkuje tych świadczeń, jeżeli bony zostaną sfinansowane ze środków ZFŚS, a wsparcie w tej formie, z uwzględnieniem kryterium socjalnego, uzyskują osoby uprawnione do korzystania z tego funduszu.

Dodatkowy urlop macierzyński

Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do dwóch tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Natomiast w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie wymiar tego urlopu wynosi do trzech tygodni.