Kadry i płace

 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

  1. Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  2. Zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym kontrolowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
  3. Sporządzanie list płac na oraz dokumentacji ubezpieczeniowej podstawie informacji przekazywanych przez klienta
  4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, kart urlopowych oraz zasiłkowych
  5. Sporządzanie i przekazywanie deklaracji oraz raportów imiennych do ZUS
  6. Sporządzanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowych oraz rocznych deklaracji, tj. PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-40
  7. Sporządzanie deklaracji oraz informacji do PFRON
  8. Doradztwo związane ze sprawami kadrowo-płacowymi
  9. Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
  10. Sporządzanie informacji oraz sprawozdań do GUS