Informacje

W tym dziale chcielibyśmy Państwu pomóc w prowadzeniu działalności poprzez wskazanie informacji oraz serwisów internetowych, które są na bieżąco aktualizowane przez zespoły specjalistów. Znajdziecie w nich Państwo darmowe narzędzia takie jak wskaźniki i stawki, kalkulatory, przepisy prawne, aktywne druki, adresy urzędów, które są niezbędnym źródłem wiedzy i pomocy każdego przedsiębiorcy.

Adresy poszczególnych Urzędów Skarbowych, Oddziały ZUS oraz pozostałe instytucje, tj. Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Statystyczny, Okręgowy Inspektorat Pracy.
Darmowe narzędzia niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej, na bieżąco aktualizowane przez ekspertów (odsetki, wynagrodzenia, składki ZUS, podatki).
Najpopularniejsze druki pomocne zarówno w zakładaniu, jak i prowadzeniu działalności gospodarczej. Przykład umowy współpracy dla Klientów Biura.
Obowiązujące przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia).
Adresy Instytucji Państwowych m.in. Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Sejm RP, a także portali informacyjnych z zakresu prawa, finansów, podatków, gospodarki.
Zmiany w przepisach prawa.
Terminy ważne dla przedsiębiorcy – kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w poszczególnych instytucjach, a także dokonać płatności z tytułu składek ZUS, podatków i innych opłat.