Pozostałe usługi

  1. Pomoc w zakładaniu, zawieszaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej (jednoosobowych DG, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, z o.o.)
  2. Wyprowadzanie zaległości oraz weryfikacji zdarzeń historycznych
  3. Naliczanie odsetek, sporządzanie not odsetkowych, not korygujących, zaświadczeń o zarobkach
  4. Sporządzanie umów spółek cywilnych, agencyjnych, najmu, użyczenia
  5. Reprezentowanie klienta w prowadzonych postępowaniach podatkowych i kontrolnych przez Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Kontroli Skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy